Fel | Kezdőoldal | Kategóriák | Tartalom | Linkek | Irodalomjegyzék

SZTTKSzcientológiai Tudást Tanulmányozó Kör

Szcientológia kontra keleti vallások

Mottó: „Az egyéni-embernek az élvezet, a haszon látszik leg-kellőbbnek; nem különbözteti meg az élvezetest a jótól, a hasznot a céltól. Még az emberiség sorsának javítását is úgy képzeli, mint mennél több embernek mennél kellemesebb állapotba helyezését. Az üdvösséget úgy képzeli, mint örök élvezetet és örök hasznot; holott az üdvösség az élvezetre és haszonra irányuló kivánság lidércének szétfoszlása.” (Weöres Sándor: A teljesség felé)

Sajnos túl népszerű a szcientológia hívei (nem utolsósorban nyilatkozói) körében az a nézet, miszerint egyházuknak mély vallási és filozófiai gyökerei vannak, s hogy Hubbard a keleti vallásokat remekül egyesítette, s tette a nyugati gondolkodás számára is emészthetővé. Pedig ha meg akarjuk találni a keleti vallások egyfajta egyesítését, feldolgozását, akkor itt van nekünk Weöres Sándor műve - nem kell mindjárt a tengeren túlra tekinteni...

Van egy igen szembetűnő különbség az összes ind bölcseleti rendszer (ide értve az Indiából mára gyakorlatilag kiszorult buddhizmust is) és a szcientológia nézetei között. Indiában az egyszer megszerzett megváltó felismerés többé nem vész el, s az embert megváltáshoz juttatja - legyen az akár a nirvána, akár a világlélekben való feloldódás. A szcientológusok viszont egy utópisztikus civilizáció létrehozását jelölik meg célként...

A fenti Weöres Sándor idézet tulajdonképpen tökéletesen kifejezi az indiai és a szcientológus szemlélet közötti különbséget. Úgyhogy: erről egyelőre ennyit...


Vissza az előző oldalra