Fel | Kezdőoldal | Kategóriák | Tartalom | Linkek | Irodalomjegyzék

SZTTKSzcientológiai Tudást Tanulmányozó Kör

CCHR honlap - Miért fordul szembe a Szcientológia a Pszichiátriával?

Mérlegnek néz ki...Mérlegnek álcázott demagógia - a mérlegrudat vasököl tartja vízszintesen, a gravitációnak nincs beleszólása...

A válasz egyértelmű: mert a pszichiáterek mind gyilkosok, és állattá degradálják a lelket, míg a szcientológia aranyos, kedves és elismeri, hogy az ember szellemi lény. Persze, ha az ember szembekerül egy szcientológussal, akkor az esetleg készségesen elismeri, hogy vannak kivételek - lásd „nem minden zsidó egy utolsó szemét”.

Butaság a lap tetején :-(

„A Szcientológusok ösztönösen szembehelyezkednek azokkal, akik hatalmukkal visszaélnek, akik a gyengéket és ártatlanokat bántják. Különösen ellenzik a pszichiátria által is vallott materialista nézőpontot, miszerint az ember egy lélektelen állat, ami éppen az ellenkezője a Szcientológia hitvallásának, miszerint az ember szellemi lény. A Szcientológusok célja egy háborúk, elmebetegségek és bűnözés nélküli civilizáció létrehozása. A pszichiátriai gyakorlat viszont tönkreteszi az agyakat, lefokozza az embert egy robotizált és gyógyszerezett állapotba, ahol már irányíthatóvá válik.”

Nem elég, hogy állat - lélektelen állat az ember! Hogy ki szerint? A materializmus szerint? Ez egy tipikus félreértés (esetünkben félremagyarázás). Miért lenne lélektelen az ember, csak azért mert nincs testtől független lelke?

A materialista pszichiáter (merthogy vannak hívők, agnosztikusok stb. is) azt vallja, hogy nincs szükség a dolgok megkettőzésére, az emberi lélek a testi folyamatok eredményeként jön létre - de létrejön, létezik. Különben nem sokat tudhat a CCHR az emberi agyról, hiszen éppen elég világos különbségeket találtak, melyek csak az emberi agyra jellemzőek, s melyek valószínűleg hozzájárultak az emberré válás folyamatához. Ide is vág, érdekes is, íme (Hámori József: Az emberi agy asszimetriái - a szerző egyébként hívő katolikus biológus, lásd itt):

Az állatvilágban helyenként inkább jelzésként észlelhető funkcionális asszimetrikusság eltörpül két, kizárólagos emberi asszimetrikusság mellett:
  1. a tudati (és beszéd) folyamatok féloldalisága (bár igaz, néhány esetben már az állatvilágban is, pl. japáni majmok, kanárik, felmerül a hallás és hangkiadás baloldalisága).
  2. Amiről eddig nem esett szó: az emberi jobbkezesség. Ez utóbbi, mint a következő fejezetben látni fogjuk, részben kizárólagos, új emberi tulajdonság, ugyanakkor alapvető szerepe volt és van az egyéb agyi asszimetriák, illetve az emberi agy kétféltekés munkamegosztásának a kialakulásában: az emberré válásban.

Ember kontra állat biológiai szinten

Például egy macska is lehet jobb, bal, vagy mindkét „mancsos”, csakhogy ott tanult és nem genetikailag meghatározott tulajdonságról van szó. Az asszimetrikus féltekék és az ember, mint az állatnál fejlettebb élőlény kapcsolatáról érdekes még a követekző is, ami szintén szemlélteti a CCHR primitív demagógiáját, jobb esetben műveletlen képzelgéseit (Hámori József: Az emberi agy asszimetriái):

Sir John Eccles, Nobel-díjas agykutató több művében is kifejti, hogy a domináns félteke, éppen ezért, mert csak ő tud beszélni, azaz magát 'öntudatosan' kifejezni, illetve szocializálni, egyedüli képviselője az igazi emberi éntudatnak, illetve a lelki tulajdonságoknak, míg a néma félteke tudata állati szintű csupán. Mások, például Sperry, bár ugyancsak a két félteke különböző tudati szintjéről beszélnek, nem választják el ilyen élesen azokat egymástól, illetve nem zárják ki annak lehetőségét, hogy az igazi emberi tudat kialakulásához - normális körülmények mellett természetesen - a jobb félteke is alapvetően hozzájárul(hat).

Mitől több az emberi tudat az állatinál?

Az említett Eccles egyébként hívő, vallásos ember volt. Visszatérve a CCHR oldalhoz - a konklúzió egyértelmű:

„Olvassa el az ezen web oldalon található információkat, melyek aktuális statisztikákon és a pszichiátria beavatozás eredményein alapulnak. Utána tanulmányozza a Szcientológia céljait és meg fogja érteni, hogy a Szcientológusok - és mások is együttérzésből és jóindulatból - miért nem tolerálják a pszichiátriát.”

Csak lehullott a lepel. A CCHR nem tolerálja „a pszichiátriát” (kis betűvel) úgy ahogy van. Sőt mi több, mindjárt a Szcientológusokat ajánlja (nagybetűvel írva), mint a jó földi megtestesülését, és a rossz földi helytartójának, a képmutató pszichiátriának a leleplezőjét.

Elég lehangoló. Az a szomorú az ilyen demagógiákban, hogy az ember akaratlanul is a hatása alá kerülhet. Elég elővenni egy 1989 előtt íródott hivatalos vonalbeli könyvet mondjuk a föld országairól (szocialisták, imperialisták), és egyből ugyanezt a tehetetlenséget fogjuk érezni: ezt tényleg sokan el fogják hinni...

Jutalom a lap végén :-)

Levezetésként (jutalom a lap végén :-) Bánki M. Csaba: Életünk és az agy című könyvéből egy részlet (stilizált rádióbeszélgetés):

Riporter: - Apropó, állatkísérletek. Mennyire gyakori az agykutatásban, hogy állatokon kísérleteznek, azután ezekből a kísérletekből következtetnek az emberre? Egyáltalán mennyire lehet az állatkísérletek eredményeit az emberre átvinni?

- Érdemes lenne egyszer elgondolkodni azon, miért igyekszünk folyton olyan görcsösen bizonygatni nem-állat mivoltunkat? Mintha szégyellnénk és mindenáron tagadni próbálnánk a fajtánk múltját. Szégyen volna az egyetemi tanárra, hogy valaha gimnazista, azelőtt pedig kisdiák is volt? Biológiai örökségünket sokkal inkább érteni és tudatosan alkalmazni kellene, mintsem körömszakadtig tagadni - annál is inkább, mert az átmenet folyamatos. A természet nem találja fel újra a kereket: ami az állatoknál bevált, az az embernél is hasonlóan működik. Ezért lehet az emberi gyógyszereket állatokon kipróbálni, és ezért lehet az állatok reagálásából - megfelelő körültekintéssel - nagyon sokat megtudni az emberek várható reagálásáról is

Állatkísérletek és viszolygás az összehasonlítástól


Vissza az előző oldalra