Fel | Kezdőoldal | Kategóriák | Tartalom | Linkek | Irodalomjegyzék

SZTTKSzcientológiai Tudást Tanulmányozó Kör

Zártosztály „zubbony” nélkül

(Magyar Hírlap 1998. február 5.)

Tavaly az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyászati Intézetben (IMEI) 170 olyan beteget őriztek, akik személy elleni erőszakos, illetve közveszélyt okozó bűncselekményt követtek el, ám elmeállapotuk a büntethetőséget kizárta. A kényszergyógykezeltek közül az elmúlt évben mindössze hetet bocsátottak el, de van olyan is, aki 16 éve folyamatosan az intézet lakója.

Az IMEI lényegesen kedvezőbb körülmények között működik, mint a hasonló polgári intézetek - hangzott el a Legfőbb Ügyészség tegnapi sajtótájékoztatóján, ahol az intézetben végzett átfogó törvényességi ellenőrzés tapasztalatait ismertették. Lajtár István elmondta, hogy a 311 ágyból jelenleg csak 216 foglalt, s a szakápolói és orvosi státusok kilencven százaléka betöltött.

Az intézményben a kényszergyógykezeltek jogainak érvényesülését garanciális szabályok sora biztosítja, ami azért is fontos, mert a bíróság a gyógykezelést határozatlan időtartamra rendeli el. Ezért évente kötelező a beteg állapotának felülvizsgálata, de akinek az állapota időközben javul, annak elbocsátását azonnal kezdeményezni kell a bíróságnál. Az intézményben a betegekkel szemben csak testi kényszert alkalmazhatnak, illetve a saját vagy mások testi épségét veszélyeztető személyt az orvos utasítására és jelenlétében az ágyhoz kötözhetik. Nincs viszont kényszerzubbony, rácsos ágy és elektrosokk, vagyis az IMEI e tekintetben is kedvezőbb helyzetben van a polgári pszichiátriai osztályoknál.

Az utóbbi néhány évben csökkent az adaptációs szabadságra távozók, illetve az intézetből elbocsátottak száma. Ennek oka nem a gyógyító munka színvonalának romlása, inkább az, hogy a betegek jelentős részét nincs hová elengedni, miután nincs lakása és olyan hozzátartozója, aki a felügyeletet vállalná.

Kérdésünkre Lajtár István elmondta: a bíróság kényszergyógykezelést kizárólag a személy elleni erőszakos, valamint a közveszélyt okozó bűncselekmény elmebeteg elkövetőivel szemben alkalmazhat. Más jogsértés esetén erre nincs lehetőség; az eljárást a büntethetőséget kizáró ok miatt le kell zárni. Az elkövetővel szemben azonban más módon el lehet járni, például a bíróság polgári nem peres eljárásban határozhat a zárt intézeti elhelyezésről.

L. K.


Vissza az előző oldalra