Fel | Kezdőoldal | Kategóriák | Tartalom | Linkek | Irodalomjegyzék

SZTTKSzcientológiai Tudást Tanulmányozó Kör

Aki nem ért egyet velük, azt „kivizsgálják”

(Magyar Hírlap 1995. március 11.)

Múlt szombati számunkban beszélgetést olvashattak a dianetikáról, Recept a sikerre? címmel. Akkor egy Los Angeles-i üzletember szólalt meg, aki a „dianetika tudományát terjeszti”. Most dr. Veér András pszichiáter, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet főigazgatója, a mentálhigiénia miniszteri biztosa mondja el gondolatait a témáról.

– Ön tudományágnak tekinti a dianetikát ?

– Azt, hogy a dianetika mennyire nem megalapozott tudomány, jelzi, hogy megállt azon a szinten, amelyen az 1940-50-es években állt. Noha minden tudományág változik, mindig újabb és újabb kutatásokkal kiegészülve fejlődik. Viszont L. Ron Hubbard 1950-ben írt könyve – Dianetics: The Modern Science of Mental Health – mind a mai napig változatlanul jelenik meg. Ez önmagában is elég érv lenne az áltudományosságra. De az említett könyv, mely az új személyiségfejlesztő módszer alapműve lett, olyan eszközökkel és feltételezésekkel dolgozik, amelyeket innen-onnan, különböző pszichológiai irányzatokból szedtek össze és illesztettek egy obskúrus, laza rendszerbe. Ennek pedig az a lényege, hogy a céljaink elérésében gátló élményeinket egy tisztulási folyamaton keresztül dolgozzuk fel. Legelőször a több mint kétszáz kérdésből álló ívet kell kitölteni, amelynek alapján mindenkiről kiderül, hogy tisztátalan, és ezért rész kell vennie az auditáláson. Ezután olyan folyamatnak vetik alá az embert, amit nevezhetünk ugyan „pszichoanalízisnek”, de nem a valódi, freudi értelemben. Ennek során különböző kérdésekre kell válaszolnia az illetőnek, miközben rákötnek egy hazugságvizsgáló készüléket. Minden olyan esetben, amikor a poligráf jelez, büntető- pontot adnak. Ha kitart a kurzus mellett, akkor, ahogy ők mondják, a teljes szabadság hídján tovább mehet, s egy további tizenkét lépcsőből álló, méregdrága vizsgálaton kell túlesnie. Az utolsó osztály elérése a kurzus végső pontja, a „clear” állapot elérése. Ekkor lesz az ember teljes értékű tag, hiszen megtisztult minden olyan negatív élménytől, ami elmúlt élete során érte. De az egyáltalán nem igaz, hogy nem kell sokat fizetni mindezért. Iszonyú összegekbe kerül, mire eljut valaki a tizenkettedik osztályba. Bár Hubbard valóban az ingyenesség elvét fogalmazta meg, a gyakorlatban ezt nem tudták teljesíteni. Spanyolországban például nemrégiben lepleztek le egy tagot, aki törvénysértéseket követett el, s a szervezet azonnal egymillió dollár óvadékot tett le. Nem lehet ez olyan rossz üzlet.

– Hogyan került ebbe a folyamatba a vallás, miért jelentkezett a dianetika egyházi köntösben?

– A szerveződést a Church of Scientology (Tudomány Egyháza) nevű egyházként jegyezték be. Valójában azért, mert így nem esett adózás alá a szervezet és védelmet élvezett a különböző törvényi támadásokkal szemben is. Az egyház egyik szervezete a CCHR – a név Magyarországon az „Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért” hangzatos fordításában jelent meg –, amely elnevezés félrevezető, s éppen ezért veszélyes is. Az ideológia lényegében az Übermensch-elvre épül és nyíltan kimondja, hogy a „scientológusok világviszonylatban a világ legintelligensebb emberei”. Hubbard, az egyház alapítója a következőt állítja: „A tudományos kísérletek minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy az emberiségnek csak mintegy tíz százaléka rendelkezik magasabb rendű képességekkel és ennek a tíz százaléknak a legtehetségesebb tíz százalékát képezik a scientológusok”. Módszereiket a fenyegetés és a „fekete propaganda” jellemzi. „Sose védekezzetek, mindig támadjatok!” – szól a buzdítás. A támadás minden eszköze megengedett: csalás, hamis bizonyítékok gyártása, kémkedés, nyomozás, múltban vájkálás, zsarolás. Magam is kaptam már tőlük egy fenyegetőlevelet, amelyben ezt írják: „A CCHR igényeihez mérten ön túlságosan sokat hazudik, ezért a köztünk való együttműködés megvalósíthatatlan. A CCHR ügyel arra, hogy ne járassa le magát, ez nálunk tradíció. Az együttműködési ajánlatunkat vegye semmisnek, ugyanúgy ki fogjuk vizsgálni az ön ügyeit, mint mindenki másét ezen a területen, akik a másik oldalon állnak, más célokkal és más eszközökkel. Üdvözlettel: X. Y. nyomozási igazgató”. Nemde bár ez a tisztség már önmagában leleplező, különösen egy vallás esetében. A dianetika mindemellett azért igazán veszedelmes, mert olyat ígér, amit nem tud teljesíteni. Pszichés feszültségektől nem lehet megszabadulni öngyógyítással. Azzal, hogy kérdőíveket kell kitölteni és meg kell hallgatni az előadásokat, nem keletkezik konfrontáció, pedig minden pszichoterápia ennek elvére épül. A Hubbard-féle scientológia tele van általánosításokkal. Csak példaként említem, hogy a múlt heti interjúban azt mondja a dianetikus, hogy a pszichológusok nem hisznek a lélekben. Tisztázni kellene, hogy a lélek két fogalmat takar. Jelenti egyrészt a vallásosságot, másrészt pedig a hitet abban, hogy a személyiséget valamilyen módon a lélek közvetíti. Az, hogy egy pszichológus vallásos-e vagy nem, teljesen független a tudománytól. A hit ugyan nagyon fontos dolog, ezt magam is elfogadom, de a tudományban nincs szerepe.

– Amikor az imént a dianetika ideológiájáról beszélt, azt az Übermensch-elmélethez hasonlította. Ez elég súlyos összehasonlítás.

– Azt gondolom, minden olyan ideológia veszélyes, ami totalitárius. Hubbard az egész világot átfogó kormányt akart létrehozni, planetáris ellenőrzést, amely természetesen az emberiség tíz százalékából kiválasztottak, azaz a scientológusok kezében volna. Azért hasonlítottam ezt a tant a Mein Kampfhoz, mert ez a százalékos kiválasztás önmagában is diszkrimináció. Amikor Vos azt mondja, hogy a módszer elsajátításához rendelkezni kell egy adott intelligenciaszinttel, szintén sántít az elmélet. A pszichoterápiának olyan különböző formái vannak, amelyek eltérő értelmi szintekhez alkalmazkodnak. Természetesen nem minden ember egyforma. De kiválasztani és kimondani, hogy ki magasabb rendű, az egyenlő a fasizmussal. Ennek a szektának most várható az expanziója. Eric Vos azt mondta, azért jött Magyarországra, mert vonzó, ígéretes helynek tartja, s ebben nyilván van némi igazság. Nem véletlen, hogy általában azokra az országokra vetik ki a hálójukat, ahol egy kicsit zavaros a helyzet, ahol az emberek nyitottabbá váltak a világra, és keresik az újat. Gondoljunk csak bele, hogy ez a szegény ország két nagyobb „megváltó” hullámon már majdnem túl van. Az egyik az agykontroll, ami rengeteg pénzt vitt el az emberektől. A másik a Darnel-féle tréning. Ezek az irányzatok fanatizálásra törekednek; ha látják, hogy erre nem elég alkalmas a jelölt, elengedik.

– A hétköznapi ember nap mint nap ki van téve annak, hogy behálózzák, bevonják különféle csoportosulásokba. Hogyan ismerhetők fel ezek, lehet-e védekezni ellenük?

– Félek, hogy nem igazán. A többség szívesebben megy oda, ahol kevesebb energiát kell befektetni, s még anyagi áldozatot is hoz érte. Nagyon könnyű az embereket a bajukban behálózni azzal, hogy gyere, én meggyógyítalak.

Hubbardot, aki azt állította, hogy már kétszer megjárta a mennyet, a céljai és módszerei kiváltotta közfelháborodás miatt kitiltották az USA-ból és Franciaországból.

– Igen, így van. Emellett vélem, hogy a magyar alkotmány szellemének sem felel meg a szervezet alapszabálya. Itt a fajgyűlölet tilalmára gondolok, vagy a személyiségi jogokra.

– Érheti olyan vád önöket, hogy az orvosi társadalom, amely köztudottan merev, hierarchikus és konzervatív, fél az új dolgoktól.

– Az orvostudomány évezredek óta fejlődik, kézzelfogható eredményei vannak, éppúgy a sebészetben, mint a pszichiátriában vagy a szervátültetésben. Sok félnivalója tehát nincs. Másrészt a legtöbb tudományos cikk az orvosi irodalomban jelenik meg a világon. Ez a terület nagyon fogékony az újra, igyekszik beépíteni az új eredményeket. A scientológusok azért pszichiátriaellenesek, mert pontosan azt a területet védi a pszichiáterek tudása, amelyre ők be akarnak törni. Nem véletlen, hogy eddig valamennyi komoly műben megjelent a scientológia tudományos cáfolata.

Maglics Tímea


Vissza az előző oldalra