Fel | Kezdőoldal | Kategóriák | Tartalom | Linkek | Irodalomjegyzék

SZTTKSzcientológiai Tudást Tanulmányozó Kör

(Délmagyarország 2001. február 22.)

A könyvtár nem kér Hubbardből

Az alapító és a módszer szcientológus, az alapítvány nem

Kisiskolásoknak szóló programról terjeszt szórólapot egy szcientológia egyházhoz közeli alapítvány a szegedi általános iskolákban. Az alapítvány, amely magát a szcientológia egyháztól elhatárolva a szcientológia megalapítójának módszerét hirdeti, a Somogyi-könyvtárba szervezte programját. A könyvtár határozottan cáfolja, hogy ilyesmire engedélyt adott volna.

A szcientológia egyházzal és tanaival összefüggésbe hozható szóróanyag jelent meg a napokban a szegedi általános iskolákban és más nyilvános helyeken. A „bemutatkozó hírlevélben” a „Varázssziget Tanuló Csoport Alapítvány” elemi iskolás gyermekeknek szóló felzárkóztató és tanulási képességeket fejlesztő módszert ajánl a pedagógusoknak és a szülőknek. A levél jelzi, hogy a módszert L. Ron Hubbard dolgozta ki, de az nem derül ki belőle, hogy L. Ron Hubbard a szcientológia egyház Egyesült Államokbeli megalapítója és több, a szcientológia alapjául szolgáló könyv szerzője. A szcientológia egyházat számos európai országban érik vádak miszerint a tudatot befolyásoló módszereivel magához köt és kihasznál elesett embereket. A szervezet módszere, hogy jogilag nem a szcientológia egyházhoz kapcsolódó, de tartalmukat tekintve Hubbard-tanokat követő alapítványok révén terjeszkedik.

Az alapítvány szegedi szóróanyagán az szerepel, hogy foglalkozásait a Somogyi-könyvtár gyermekkönyvtárában tartja. Ezzel kapcsolatban dr. Gyuris György, a könyvtár igazgatója elmondta: megdöbbenve értesültek arról, hogy az ilyen tevékenységgel hozták összefüggésbe az intézményt. „Könyvtárunk - nyilatkozta dr. Gyuris György - helyet szokott adni különböző csoportos foglalkozásoknak, de ezek vagy saját rendezvényeink vagy iskoláknak és más ideológiamentes szervezeteknek adjuk bérbe valamely helyiségünket. Most azonban nem ez történt. Az alapítvány részéről nem is kérték beleegyezésünket, hogy ilyen jellegű tanfolyamot tartsanak a könyvtár területén. Meggyőződésem, hogy a foglalkozások helyszínének megválasztásakor az alapítvány ki kívánta használni a Somogyi-könyvtár jó hírét” Dr Gyuris György aláhúzta, hogy a könyvtár soha nem működött együtt L. Ron Hubbard követőivel, és a jövőben sem fogja támogatni módszereinek terjesztését.

A Varázssziget alapítvány létrehozója, ifj. Herédi Szabó Károly tagadta, hogy tevékenységének bármi köze lenne a szcientológiához, azt azonban elismerte, hogy ő maga szcientológus. Az alapító egyébként először válaszolt lapunk kérdéseire, ám később visszavonta nyilatkozatát.

Az alapítvány „felzárkóztató” programja során az 1-4. osztályos gyerekekkel előbb IQ teszteket és más „alapvető műveltésgi és helyzetfelismerő” teszteket töltetnek ki, majd a tanulók részt vesznek egy „kulcsszótisztázási” eljáráson, amelynek során „fogalmak jelentését tisztázzák”. Ezután egy Hubbard-kézikönyv alapján küzdik le „a tanulás akadályait”.

Körkérdésünk tanulsága szerint az iskolák többségében nem ismerték fel a program szcientológiai kötődését. Több iskolában a hirdetőtáblára is kikerült a szóróanyag, és csak az érkező hírek nyomán vették le azt.

Panek Sándor

Pesten felkészültek...

Hat szegedi, illetve a város vonzáskörzetében levő általános iskolát kerestünk meg a Varázssziget alapítványi program terjesztésével kapcsolatban. Az intézményvezetők hangsúlyozták, az iskolákat minden esetben személyesen felkereső alapítványi képviselő nem tett említést a szcientológia egyházzal való szellemi kapcsolatról. Az értesítő levélen megnevezett szcientológia egyházalapító L. Ron Hubbard személyét nem tisztázta, az iskolaigazgatók döntő többsége egyszerű felzárkóztató programnak vélte a foglalkozásokat. Az alapítvány hivatalosságát bizonyító dokumentumok bemutatása után kérte, hogy a hírlevelet tegyék ki az iskola feliújságára. Az egyik iskolában arra a kérdésre, hogy rendelkeznek-e pedagógiai végzettséggel, azt a sejtelemes választ kapták: nem, de Pesten felkészítették őket. Előfordult olyan eset is, ahol az iskolaigazgató tisztában volt az „egyházalapító” személyével, és így azonnal széttépte a hírlevelet. Azonban az iskolák döntő többségében jóhiszeműen vezetői utasításra kitették a szórólapot. A nevük elhallgatását kérő intézmények egyikében ifj. Herédi Szabó Károly szülői értekezletre szeretett volna bemenni, és így propagálni az „oktatási csomagot”, azonban ezt az iskola vezetői megtagadták. Így ő minden osztályfőnöknek juttatott a papírból, melyet néhány tanár - jóhiszeműen - népszerűsített is a szülők körében. Egy másik iskola igazgatónőjét az háborította fel, hogy egy alapítvány egy oktatási intézményen belül szeretne nem kevés pénzért korrepetálni gyerekeket. Kérdésre a vezetők megerősítették, hogy tudomásuk szerint erre a felzárkóztató programra iskolájukból nem jelentkezett senki.

Lévay Gizella


Vissza az előző oldalra